fbpx

Wygrana z umowy Nordea!

Po raz kolejny pokonaliśmy umowę Nordea!

 

Niezmiernie miło jest nam poinformować Państwa o kolejnym sukcesie Kancelarii w sporach frankowych! Tym razem korzystny wyrok dla Naszej Klientki zapadł na posiedzeniu niejawnym. Przed zamknięciem rozprawy Sąd Okręgowy w Warszawie zobowiązał nas do zajęcia ostatecznego stanowiska w sprawie wskazując, że wyrok w przedmiotowej sprawie zostanie wydany na posiedzeniu niejawnym.

Wygrana z Nordea!

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 29 marca 2022 r. ustalił,  że Umowa  o kredyt mieszkaniowy Nordea – Habitat zawarta w dniu 25 kwietnia 2007 r. w Łodzi pomiędzy Powódką, a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie jest nieważna w całości. W punkcie 2 wyroku Sąd zasądził od  Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz Powódki kwoty: 143 068, 04 zł (sto czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt osiem złotych 4/100) oraz kwotę 9 886, 11 CHF (dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć franków szwajcarskich 11/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 maja 2019 r. do dnia zapłaty. Sąd zasądził ponadto od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz Powódki kwotę 11. 817 zł (jedenaście tysięcy osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10 800 zł (dziesięć tysięcy osiemset złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd podzielił naszą argumentację prawną dotyczącą wad prawnych umowy o kredyt mieszkaniowy Nordea – Habitat z kwietnia 2007 r.

Kwestionowaliśmy między innymi następujące zapisy umowne: § 11 ust. 2-3 COU  (wypłata środków z kredytu) oraz
§ 13 ust. 7 pkt 2-3 COU (spłata przedmiotowego kredytu).

Inne zwycięstwa z Nordea!

Bezpłatny Kalkulator Roszczeń Kredytu Frankowego

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi sukcesami w sporach frankowych dotyczących umów Nordea!

Prawomocna wygrana z umowy Nordea! 

Umowa Nordea nieważna!

Wygrana z PKO BP SA! Umowa z 2009 r.!

 

Sprawę prowadził mec. Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego.

 

Metryka sprawy:

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny

Wyrok z dnia 29 marca 2022 r.

SSO Ewa Jończyk

sygnatura akt: XXV C 222/22

Chcesz sprawdzić, czy Ty również możesz pozwać Bank? Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top