fbpx
Wygrana sprawa Kancelaria Zandecki

Frankowa umowa NORDEA uznana za nieważną!

Kolejna wygrana z PKO BP SA!

Umowa NORDEA-HABITAT nieważna!

 

Szanowni Państwo, odnieśliśmy kolejne zwycięstwo w sprawie przeciwko bankowi, a konkretnie przeciwko PKO BP SA. Tym razem Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny, wyrokiem z dnia 30 września 2021 r.  zasądził od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z
siedzibą w Warszawie na rzecz Naszych Mocodawców:
a) kwotę 92.953,66 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy i 66/100) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 22 listopada 2018 r. do dnia zapłaty,
b) kwotę 68.350,82 (sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt i 82/100) CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 67.661,46 (sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden i 46/100) CHF liczonymi od dnia 22 listopada 2018 r. do dnia zapłaty oraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 689,36 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć i 36/100) CHF liczonymi od dnia 17 grudnia 2018 r. do dnia zapłaty.

Sąd zasądził całość dochodzonych przez Nas oszczeń oraz zasądził na rzecz Naszych Klientów zgodnie z zasadą dwóch kondykcji kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Umowa PKO BP nieważna

Nieważność umowy Nordea – brak kwoty kredytu

 

Kwestionowana przez Nas umowa została zawarta z Nordea Bank Polska SA w październiku 2007 r. Sąd uznał, iż przedmiotowa umowa jest nieważna ze względu na jej sprzeczność z prawem bankowym w zakresie braku jednoznacznej kwoty kredytu. (tak wynika z ustnych motywów uzasadnienia wyroku przedstawionego przez Sąd podczas terminu publikacyjnego) Więcej szczegółów podamy Państwu po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia w sprawie.

 

Zobacz nasze inne wygrane z PKO BP:

PRAWOMOCNA WYGRANA Z UMOWY WŁASNY KĄT

UMOWA WŁASNY KĄT z 2008 r. UZNANA ZA NIEWAŻNĄ

Mamy na swoim koncie inne wygrane z tytułu umowy NORDEA:

Nieważność umowy NORDEA

 

Sprawdź bezpłatnie swoją umowę!


  Sprawę prowadził mec. Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego.

  Mecenas Jacek Zandecki w mediach

  Metryka sprawy

  Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny wyrok z dnia 30 września 2021 r.

  Sygnatura akt: III C 1983/18

  SSO Agnieszka Rafałko

   

   

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Zadzwoń
  +48 733 805 605
  Zadzwoń
  Scroll to Top