Wygrana z BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie!

Wygrana z BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie!

 

Kolejna wygrana z bankiem w sporach frankowych! Spór dotyczył umowy z marca 2006 roku ówcześnie zawartej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA z siedzibą w Warszawie. Co ważne i istotne to w tej sprawie Powódka w momencie zawierania umowy była pracownikiem Banku Gospodarki Żywnościowej SA, co zdaniem Pozwanego miało świadczyć o Jej ponad przeciętnej wiedzy w zakresie działania kredytów.

W sprawie odbyła się jedna rozprawa, na której przesłuchano Powodów oraz Świadka.

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2022 r. w punkcie pierwszym wyroku ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z marca 2006 r.,  zawarta pomiędzy powodami, a stroną pozwaną BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie (poprzednio Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie), jest nieważna. W punkcie II Sąd zasądził od strony pozwanej BNP Paribas Bank Polsk S.A. w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 129 259,73 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonym od kwot:

– 123 498,63 zł od dnia 26 stycznia 2021 r. do dnia zapłaty,

– 5 761,10 zł od dnia 4 listopada 2021 r. do dnia zapłaty.

Sąd zasądził od Banku na rzecz Powodów kwotę 11.800 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wadliwość umowy BGŻ (obecnie BNP Paribas Bank Polska SA)

 

W przedmiotowej sprawie kwestionowaliśmy między innymi § 4 ust. 7 umowy oraz § 38 ust. 1 i 2 regulaminu. 

Wypłata oraz spłata środków z kredytu udzielonych na podstawie umowy o kredyt hipoteczny odbywała się w oparciu o tabele kursowe sporządzane przez Pozwanego, będące jego wewnętrznym dokumentem i to uprawnienie Banku do określania wysokości kursu CHF nie doznawało żadnych formalnie uregulowanych ograniczeń.

Sąd Okręgowy w Legnicy podzielił nasze stanowisko w zakresie nieważności przedmiotowej umowy kredytu denominowanego w walucie obcej.

Cieszymy się z pełnego zwycięstwa. Bank zapewne złoży apelację od przedmiotowego wyroku.

apraszamy do zapoznania się z naszymi innymi (przykładowymi) prawomocnymi wyrokami.

 

mBank prawomocnie pokonany!

Prawomocna nieważność umowy ING!

Prawomocna wygrana z PKO BP SA! Umowa “Własny Kąt” nieważna!

Umowa GE Money na blisko 1 milion złotych prawomocnie unieważniona! 

 

Sprawę prowadził radca prawny Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego

Sprawdź swoją umowę! Skontaktuj się z nami!

 


 

Metryka sprawy : Sąd Okręgowy w Legnicy

I Wydział Cywilny

Sygnatura akt: I C 590/21

Wyrok z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Sędzia: SSO Joanna Tabor – Wytrykowska

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Przewiń do góry