fbpx

Wygrana z BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie!

Kolejna wygrana z bankiem w sporach frankowych! Spór dotyczył umowy z marca 2006 roku ówcześnie zawartej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA z siedzibą w Warszawie. Co ważne i istotne to w tej sprawie Powódka w momencie zawierania umowy była pracownikiem Banku Gospodarki Żywnościowej SA, co zdaniem Pozwanego miało świadczyć o Jej ponad przeciętnej wiedzy w zakresie działania kredytów.

W sprawie odbyła się jedna rozprawa, na której przesłuchano Powodów oraz Świadka.

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2022 r. w punkcie pierwszym wyroku ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z marca 2006 r.,  zawarta pomiędzy powodami, a stroną pozwaną BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie (poprzednio Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie), jest nieważna. W punkcie II Sąd zasądził od strony pozwanej BNP Paribas Bank Polsk S.A. w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 129 259,73 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonym od kwot:

– 123 498,63 zł od dnia 26 stycznia 2021 r. do dnia zapłaty,

– 5 761,10 zł od dnia 4 listopada 2021 r. do dnia zapłaty.

Sąd zasądził od Banku na rzecz Powodów kwotę 11.800 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Bezpłatny Kalkulator Roszczeń Kredytu Frankowego

Wadliwość umowy BGŻ (obecnie BNP Paribas Bank Polska SA)

 

W przedmiotowej sprawie kwestionowaliśmy między innymi § 4 ust. 7 umowy oraz § 38 ust. 1 i 2 regulaminu. 

Wypłata oraz spłata środków z kredytu udzielonych na podstawie umowy o kredyt hipoteczny odbywała się w oparciu o tabele kursowe sporządzane przez Pozwanego, będące jego wewnętrznym dokumentem i to uprawnienie Banku do określania wysokości kursu CHF nie doznawało żadnych formalnie uregulowanych ograniczeń.

Sąd Okręgowy w Legnicy podzielił nasze stanowisko w zakresie nieważności przedmiotowej umowy kredytu denominowanego w walucie obcej.

Cieszymy się z pełnego zwycięstwa. Bank zapewne złoży apelację od przedmiotowego wyroku.

apraszamy do zapoznania się z naszymi innymi (przykładowymi) prawomocnymi wyrokami.

 

mBank prawomocnie pokonany!

Prawomocna nieważność umowy ING!

Prawomocna wygrana z PKO BP SA! Umowa “Własny Kąt” nieważna!

Umowa GE Money na blisko 1 milion złotych prawomocnie unieważniona! 

 

Sprawę prowadził radca prawny Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego

Sprawdź swoją umowę! Skontaktuj się z nami!


 

Metryka sprawy : Sąd Okręgowy w Legnicy

I Wydział Cywilny

Sygnatura akt: I C 590/21

Wyrok z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Sędzia: SSO Joanna Tabor – Wytrykowska

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top