fbpx

Wygrywamy z PKO BP SA! Powództwo przeciwegzekucyjne uwzględnione!

Wygraliśmy kolejny proces z PKO BP SA! Ta sprawa jest nieco inna niż wszystkie.

 

Tym razem wystąpiliśmy z powództwem przeciwegzekucyjnym, którego celem było pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci Postanowienia Referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie I Wydziale Cywilnym w 2013 r. Klauzula została nadana na bankowy tytuł egzekucyjny, znany szerzej jako BTE.

Komornik przystąpił do egzekucji w 2014 r., a nasi Klienci zawarli z bankiem ugodę, później Bank wypowiedział ugodę i skierował ponownie egzekucję opartą o ten sam BTE.

Sama sprawa miała skomplikowany charakter, kwestionowaliśmy zarówno uchybienia proceduralne związane z samą egzekucją, samo BTE, jak i również podnieśliśmy zarzuty co do ważności samej umowy kredytu denominowanego w walucie obcej „Własny Kąt” z 2008 r.

W sprawie wygraliśmy postępowanie zażaleniowe w przedmiocie uzyskania zabezpieczenia, o czym pisaliśmy już na naszej stronie internetowej. Poniżej więcej informacji.

Bezpłatny Kalkulator Roszczeń Kredytu Frankowego

Zabezpieczenie przeciwko PKO BP SA. Egzekucja komornicza wstrzymana

 

Wracając do samego postępowania przed Sądem Okręgowym w Koszalinie, to wyrokiem z dnia 7 lutego 2022 r. Sąd pozbawił wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu wykonawczego ponad wyegzekwowane do dnia dzisiejszego kwoty przez Komornika. (egzekucje były bezskuteczne, Komornik zajął jedynie szczątkową część żądania banku).

Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów również kwotę 16.200 zł tytułem zwrotu kosztów, w tym 16.200 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu głównym i zażaleniowym. Sąd nakazał również pobrać od PKO BP SA na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Koszalinie kwotę 1000 zł tytułem opłaty sądowej w sprawie, od uiszczenia której powodowie zostali zwolnieni.

Więcej o sprawie napiszemy po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia w sprawie.

Cieszymy się z kolejnego zwycięstwa z PKO BP SA! Radość jest tym większa, że sprawa toczyła się od 2018 roku i w końcu znalazła swój szczęśliwy „półfinał”/

Zobacz nasze inne wygrane z PKO BP:

PRAWOMOCNA WYGRANA Z UMOWY WŁASNY KĄT

UMOWA WŁASNY KĄT z 2008 r. UZNANA ZA NIEWAŻNĄ

Mamy na swoim koncie inne wygrane z tytułu umowy NORDEA:

Nieważność umowy NORDEA

 

AKTUALIZACJA ARTYKUŁU!

Bank nie złożył apelacji w przedmiotowej sprawie! Rozstrzygnięcie stało się prawomocne!

 

 

Sprawdź bezpłatnie swoją umowę!


Sprawę prowadził mec. Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego.

Mecenas Jacek Zandecki w mediach

Metryka sprawy

Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 07.02.2022 r.

Wydział I Cywilny

Sygnatura akt: I C 487/18

Sędzia:  SSO Iwona Szkudłapska – Ćwik

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top