fbpx

Nieważność umowy GE Money Bank z października 2007 roku!

Szanowni Państwo,

dzisiaj przychodzimy do Państwa z opisem sprawy przeciwko Bankowi BPH S.A. (który jest następcą prawnym dla GE Money Banku). Sprawa toczyła się przed Zamiejscowym Wydziałem Sądu Okręgowego Poznania, w Pile, od czerwca 2020 roku. W tym czasie odbyły się dwie rozprawy, na której przesłuchano Powodów oraz świadków. Świadkowie składali również zeznania na piśmie.

Sąd ustalił, że umowa kredytu GE Money Banku jest nieważna. Zasądził od pozwanego Banku na rzecz Powodów łącznie 71.290,56 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych i 56/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Zasądzono również kwotę 54.185,04 CHF (pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt pięć franków szwajcarskich 04/100). Należny jest Powodom również zwrot kosztów zastępstwa procesowego i opłat sądowych, które wynoszą 11.843,00 zł (jedenaście tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote i 00/100).

Bezpłatny Kalkulator Roszczeń Kredytu Frankowego

Czy Sąd uważa roszczenia Klientów Banku BPH SA za uzasadnione?

Oczywiście! Umowa dawnego GE MONEY BANK SA zawiera wiele wadliwości, które powinny prowadzić do ustalenia jej nieważności.

Poza samymi faktami związanymi z wyrokiem, chcielibyśmy również podzielić się z Państwem ciekawszymi fragmentami uzasadnienia Sądu przy wydawaniu omawianego wyroku. Poniżej cytujemy jeden z nich:

     „Stwierdzenie bezwzględnej nieważności przedmiotowej umowy na wyżej wskazanej podstawie prawnej czyniło zbędnym rozważanie innych powołanych przez Powodów podstaw takiej nieważności. Sąd jednak uznał za celowe dokonanie także oceny przedmiotowej umowy pod kątem zarzutu Powodów, że jest ona nieważna również z uwagi na zawarte w niej niedozwolone postanowienia umowne. W konsekwencji Sąd doszedł do przekonania, że zarzut ten jest uzasadniony.”

Cieszymy się z kolejnego pozytywnego wyroku dla naszych Klientach. Zwłaszcza, że omawiane powództwo zostało przez Sąd uwzględnione praktycznie w całości. Nieważność umów kredytowych w walutach obcych jest orzekana coraz częściej. Jak pokazuje wyżej przytoczony fragment wyroku, nie jest to bezpodstawne.

 

Dlaczego umowy kredytowe GE MONEY BANK SA są nieważne w całości przez klauzule indeksacyjne?

 

Aby odpowiedzieć na to pytanie, również pozwolimy sobie przywołać fragment wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu:

     „Klauzula indeksacyjna decydowała o istocie umowy stron. Jej eliminacja była niemożliwa bez zmiany charakteru tej umowy. Usunięcie klauzuli indeksacyjnej doprowadziłoby również do zaniknięcia ryzyka kursowego, które jest bezpośrednio związane z indeksacją kredytu do waluty. Wyeliminowanie ryzyka kursowego, charakterystycznego dla umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej i uzasadniającego powiązane stawki oprocentowania ze stawką LIBOR, jest równoznaczne z tak daleko idącym przekształceniem umowy, iż należy ją uznać za umowę o odmiennej istocie i charakterze, choćby nadal chodziło tu tylko o inny podtyp czy wariant umowy kredytu.”

Nasze inne wygrane z BPH (przykładowe, mamy ich o wiele więcej):

 

Odfrankowienie umowy GE MONEY BANK

Umowa BPH nieważna!

Powództwo wniesione przez BPH oddalone!

Prawomocna wygrana z BPH!

Milionowa wygrana z Bank BPH SA!

GE MONEY BANK na łopatkach!

 

Sprawę prowadził radca prawny Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego

 

Sprawdź swoją umowę! Skontaktuj się z nami!

 

Metryka sprawy:

Sąd Okręgowy w Poznaniu

XIV Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pile

Sygnatura akt XIV C 489/20

Wyrok z dnia 1 czerwca 2022 r.

Sędzia: SSO Marcin Garcia Fernandez

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top