fbpx
Wygrana sprawa Kancelaria Zandecki

BANK BPH SA pokonany prawomocnie!

BANK BPH SA pokonany prawomocnie!

 

Szanowni Państwo,

Właśnie jesteśmy po rozprawie apelacyjnej w Gdańsku! Sąd Apelacyjny w Gdańsku właśnie oddalił apelację wniesioną przez Bank od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 18 stycznia 2021 r. zasądził z tytułu nieważności umowy kredytu indeksowanego do kursu waluty obcej na rzecz naszych Klientów od Banku BPH SA z siedzibą w Gdańsku kwotę 61.490,00 CHF (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt franków szwajcarskich) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 października 2019 roku do dnia zapłaty. W punkcie drugim wyroku Sąd zasądził od pozwanego Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz naszych Klientów solidarnie kwotę 11.817,00 zł (jedenaście tysięcy osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Apelacja Banku została oddalona w całości. Sąd Apelacyjny w Gdańsku zasądził od Banku BPH SA na rzecz naszych Klientów 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

 

Wygrana z BPH w pierwszej instancji

Sąd Apelacyjny w Gdańsku uznał również (za Sądem Okręgowym w Gdańsku), że umowa GE MONEY BANK SA ze stycznia 2008 r. jest nieważna.

W uzasadnieniu ustnym Sąd Apelacyjny w Gdańsku w osobie SSA Rafała Terleckiego stwierdził, że w tej konkretnej sprawie umowa kredytu indeksowanego winna zostać uznana za nieważną z powodu niedopełnienia przez Bank obowiązków informacyjnych.

Sprawa dotyczyła umowy spłaconej całkowicie w 2012 roku.

Więcej szczegółów po pisemnym uzasadnieniu w sprawie.

Sprawę prowadził mec. Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego.

 

Nasze inne wygrane z BPH:

Odfrankowienie umowy GE MONEY BANK

Umowa BPH nieważna!

Powództwo wniesione przez BPH oddalone!

Prawomocna wygrana z BPH!

 

Sygnatura akt: Sąd Apelacyjny w Gdańsku

V Wydział Cywilny

Sygnatura akt V ACa 256/21

Wyrok z dnia 19 listopada 2021 r.

Sędzia: SSA Rafał Terlecki

 

Sprawdź swoją umowę! Skontaktuj się z nami!


   

  Zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi prawomocnymi wyrokami:

  Getin prawomocnie pokonany!

  mBank prawomocnie pokonany!

  Prawomocna wygrana z ING! – kredyt rozliczony, hipoteka wykreślona!

  Prawomocna wygrana z PKO BP! Umowa Własny Kąt!

  Prawomocna wygrana z Bankiem Millennium!

   

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Zadzwoń
  +48 733 805 605
  Zadzwoń
  Scroll to Top